Vybavenost Zaměstnanci

V roce 1999 byla založena firma, která začala provádět stavební práce pro drobné investory — stavební úpravy a výstavbu RD domků a stavební práce pro VOKD, ŽS Brno, TCHAS a jiné Fa.

Firma pokračuje v tradici a provádí stavební práce pro firmy VOKD, TCHAS, SKANSKA a jiné. Mezi naše významné zákazníky, kde provádíme stavební práce patří bytové družstva v Ostravě, Valažském Meziříčí a v Krnově. Dalšími našimi významnými a stálými zákazníky, kde provádíme stavební práce v objektech je Fa. DN stavby (výstavby hal, fasády, sociální zařízení, kanceláře, atd.) Mimo tyto velké a vážené odběratele provádíme i výstavbu a rekonstrukce RD, stavební úpravy bytů, kanceláří, objektů firem pro soukromé investory. Tyto práce dodáváme na základě dohody s investorem včetně možných dodávek inženýrských sítí, klempířských prací, tesařských prací, pokrývačských prací, vodoinstalatérských prací, elektromontážních prací, sadrokartonářských prací, interiérových úprav. Držíme se hesla : Náš zákazník, náš pán.

V roce 2005 jsme rozšířili činnost firmy o vnitrostátní a mezinárodní autodopravu, a nakládání s odpady, vyjma nebezpečných.

Obrat firmy se postupně zvýšil od roku 1997 z částky 2,5 mil. Kč na 25 mil. Kč v roce 2006. Pojištění firmy na podnikatelská rizika máme sjednáno s pojišťovnou UNIQA na 7 mil. Kč. Mimo pojištění firmy musí být u nás pojištěn i každý zaměstnanec proti škodám způsobeným zaměstnavateli.

Chytrý Software.cz