Vybavenost Zaměstnanci

Firma v průběhu roku zaměstnává 25-35 kmenových zaměstnanců stavebních profesí a další 4 zaměstnance na ekonomickém, personálním a administrativním úseku firmy. Naši zaměstnanci jsou pravidelně jedenkrát ročně proškolováni v oblasti bezpečnosti práce, práce ve výškách, na sádrokartonářské práce a zateplování budov. Dále jsou jednotlivci podrobeni pravidelným lékařským prohlídkám dle Zákoníku práce. Všichni naši zaměstnanci jsou řádně vybaveni veškerými OOPP a nářadím. U všech zaměstnanců vyžadujeme plnou kvalifikační způsobilost, kterou se snažíme doplňovat a prohlubovat dalšími odbornými školeními. U subdodavatelských firem vyžadujeme také potvrzení o absolvovaných školeních a plnou vybavenost veškerými OOPP a dodržování BOZP na našich staveništích.

Chytrý Software.cz