Stavby Zateplení Fotogalerie Referenční stavby Reference Praha

V rámci drobných staveb a oprav provedla firma zateplovací systémy včetně fasády:

 • RD manželé Vichtorovi, Dolní Benešov
 • RD manželé Ondruškovi, Dolní Benešov
 • RD p. Hurník, Hradec nad Moravicí
 • RD manželé Jaglářovi, Opava
 • RD manželé Ilíkovi, Raduň
 • Obytný dům-sdružení majitelů domu Englišova 53,55 a 79 Opava
 • RD manželé Stuchlíkovi, Štítina
 • RD p. Ondráčková, Lhota u Opavy
 • RD manželé Bílovští, Lhota u Opavy
 • RD manželé Bernatíkovi, Ludgeřovice
 • RD manželé Mošovi, Bruntál
 • RD manželé Jarošovi, Vršovice
 • RD manželé Stružíkovi, Raduň
 • RD manželé Lazečtí, Opava
 • RD manželé Jarnotovi, Opava
 • Obytný dům Ostrava, Čujkovova 55,57,59
 • RD manželé Šotkovi
 • RD manželé Václavovi, Krnov
 • RD manželé Heraltovi, Opava
 • Rekonstrukce Radnice Ostrava – Třebovice
 • Rekonstrukce Tělocvičny OREL, Ostrava Třebovice
 • Výstavba RD manželů Nečasových Ostrava –Radvanice
 • Výstavba RD manželů Adamových , Jablůnkov
 • Výstavba RD manželů Pojerových, Ostrava - Třebovice

Tímto čestně prohlašuji, že výše uvedené akce provedla naše firma. Tyto práce odpovídaly technickým požadavkům , byly řádně dokončeny a převzaty objednatelem.
Miroslav Lichovník, Jednatel společnosti

Chytrý Software.cz